Guangzhou Metro Line 12

Source:CCCCTime:2021-09-01

The Guangzhou Metro Line 12 is the first automatic driverless metro line of Guangzhou Metro, and an important part of "X" shape of Guangzhou Metro network construction. 

The Guangzhou Metro Line 12 is the first automatic driverless metro line of Guangzhou Metro, and an important part of "X" shape of Guangzhou Metro network construction. 
 

Editor: CCCC