President

 

WANG  Tongzhou

 
 

 
 

 

Vice President

 

WEN Gang 

 

Vice President

 

WANG Jian

 
 

 
 

 
 

Vice President

 

ZHOU  Jingbo

 
 

Vice President

 

LI  Maohui 

 

 
 

 
 

CFO

 

ZHU  Hongbiao 

 

Vice President

 

PEI  Minshan

 
 

 
 

 
 

Vice President

 

CHEN  Zhong 

 

Secretary of the Board

 

ZHOU Changjiang