Executive Director and Chairman
LIU Qitao
   
Executive Director and President
CHEN Fenjian


Executive Director and CFO

FU Junyuan


   
Non-executive Director
LIU Maoxun

Independent non-executive Director
LIU Zhangmin

   
Independent non-executive Director

LEUNG Chong Shun


Independent non-executive Director
HUANG Long